Strasburgo, Cherif mirava alla testa
«Gridava Allah Akbar, poi la fuga»